Spring security ayarlarından csrf’yi etkinleştirdiyseniz ve jQuery ile ajax post request’i yapmaya çalıştığınızda csrf hatası alacaksınız. Hatayı gidermek için jQuery.ajax() metodu içine 'headers' parametresi ile csrf token’ını gönderebilirsiniz.

var headersData = {};

var attrVals = {'test1': 'val1'};

$.ajax({
	method: 'POST',
	url: 'http://localhost:8080/testProject/test',
	data: {
		'attr' : attrVals,			
	},
	headers: headersData,
});