Eclipse’de birden çok satırı yapıştırmak için aşağıdaki ayarı kullanabilirsiniz.

Preferences/Java/Editor/Typing/ “Escape text when pasting into a string literal”