Şimdi eskiden elinizdeki Vector‘deki yapıların türlerini bilemezdiniz. Her şey size Object olarak gelir, siz Cast ederdiniz. Ancak Generic sayesinde bu dertten kısmen kurtulduk.

Kısmen diyorum çünkü, eğer java 1.6 sdk nın içindeki Vector source dosyasına bakarsanız, bütün get metodlarının önünde Cast olduğunu görürsünüz. Aslında mekanizma aynı mekanizma, hala daha Cast yapılıyor Object‘ler. Ancak sadece katman değiştirilerek, size daha sade kod yazma imkanı sunulmuş.

Burada ilginç bir durum da söz konusu. Şimdi olayı özetlemeye kalkarsak, önce sınıf hiyerarşisinden gireceğim;

İki adet sınıfımız olduğunu farz edelim. Bunlardan biri diğerinden türemiş olsunlar. Şöyle ki;

class BaseClass { } 

class ChildClass extends BaseClass { }

Burada özel olan ChildClass, genel olan BaseClass‘dır. Sadece BaseClass kullanılarak aslında ChildClass‘da tutlabilir. Şöyle örnek bir metod yazmak gerekirse;

BaseClass insA = new ChildClass(); 
BaseClass insB = new BaseClass();

Burada da görüldüğü üzere, genel olarak tanımladığınız bir değişkene, özel sınıfın örneğini koyabilirsiniz. Yani özel sınıf genel sınıfın tüm özelliklerini taşıyacağından ötürü, genel sınıfta özel sınıf tutabilirz. Ne compile-time da, ne de run-time da herhangi bir hata ile karşılaşmayız. Yani tamamen doğru bir kullanımdır, sınıf türetmenin amaçlarından birisidir diyebilir hatta. Ancak şunu yapamayacağımız kesin;

ChildClass insC = new BaseClass();

Burada ise özelin içinde geneli tutma isteğidir. Ancak ilk okuyuşta mantıklı da gelse, aslında genel özelin tüm özelliklerini sağlayamayacağı için, bu kesinlikle yanlıştır, compile-time da hata verir. Buraya kadar anlaştık ise işi generic‘lere getirelim.

Şimdi generic bir Vector ve metodları aşağıdaki gibi olsun (bugunlerde Vector ile ne uğraştıysam artık :) );

class MyVectorTestClass { 

  Vector<String> myStrVector = new Vector<String>(); 

  public String getMyVectorElementAt(int nIndex) { 
    return myStrVector.get(nIndex); 
  } 

  public void addToMyVector(String strElement) { 
    myStrVector.add(strElement); 
  } 

  public void setMyVector(Vector givenVector) { 
    myStrVector = givenVector; 
  } 
}

İlk satır güzel, generic olarak yapımızı oluşturmuşuz. Bu sayede ‘get’ metodunu gönül rahatlığıyla Vector‘ün get metodunun verdiği değeri döndürebiliriz. ‘set’ metodunda ise yine gönül rahatlığı ile Vector‘e String’i ekleyebiliriz. Ancak eğer ki elimizdeki bu Vector‘ü başka bir Vector ile değiştirmeye kalkarsak, o zaman gelen Vector konusunda (given Vector) jdk bizi herhangi bir zorlamaya sokmayacaktır. Bu da diğer Vector‘ün generic’i ile aynı olması konusunda. Derleyip sessiz sedasız çalıştıracaktır kodunuzu, hata şu koda dahi bir şey demeyecektir;

MyVectorTestClass myTestClass = new MyVectorTestClass();
Vector myIntVector = new Vector(); 
myIntVector.add(15); 
myTestClass.setMyVector(myIntVector); 
System.out.println(myTestClass.getMyVectorElementAt(0));

Ancak eğer ki bu kod yürümeye kalkarsa o zaman işte ClassCastException fırlatacaktır, en sondaki satırdan. Aslında hata bu setMyVector metodunun yazımından belli. Eğer siz generic type belirttiğiniz bir Vector‘e, generic belirtmeden yazdığınız Vector‘u set etme imkanı verirseniz, bu olacak demektir. Ancak burada ilginç olan, hem bu setMyVector metoduna bir Warning bile vermemesi, üstüne sizin farklı generic türündeki Vector‘u set ettiğinizde sesini çıkarmaması ta ki siz bunu get ile erişmeye kalktığınızda size hata vermesi. Aslında hatalı olan bu yapı nereden baktığınızla da alakalı olarak mantıklı gelebilir. Eğer ki siz ‘get metoduyla erişene kadar çalışsın, çalışabildiği yere kadar’ derseniz. Ama o zaman asıl hatanın nerede olduğunu göremeyebilirsiniz.

Şimdi toparlamaya kalkarsak, birbirinden türemiş sınıfların instance’ları genel olan özel olanı taşıyabilmektedir. Ancak genel olanın tipinden. Siz özel tipten bir instance’a genel olan bir instance’a atayamazsınız compile-time‘da hata alırsınız. Ancak aynı durumun benzerini Generic Vector’_de gerçekleştirmeye çalışırsanız, genel olana özeli atayabildiğiniz gibi, özel olana geneli atayabilirsiniz. Diğerinde hata verirken burada hata vermeyecektir. Ta ki siz bunlardan birine erişmeye kalkışana kadar. Her iki Vector‘de sonuçta aynı sınıf olduğu içi, generic sınıf yapısında herhangi bir değişikliğe gitmediğini sadece _Cast yaptığını başta bahsetmiştim, her türlü atamaya JVM izin verecektir. Düşünülmesi gereken bir problem midir veya problem midir bilinmez.

Saygılarımla :)