Javascript’de, bölünen sayılar (yüzdeler) için basit olarak yuvarlamayı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

var profits = 2489.8237;
profits.toFixed(3); //returns 2489.824 (round up)
profits.toFixed(2); //returns 2489.82
profits.toFixed(7); //returns 2489.8237000 (padding)