Bu kod Windows’da denenmiştir. AWTUtilities sınıfı standart olmadığı için başka sistemlerde problem çıkarabilir.

import com.sun.awt.AWTUtilities;
import java.awt.FlowLayout; 
import java.awt.Point; 
import java.awt.Shape; 
import java.awt.event.MouseEvent; 
import java.awt.event.MouseMotionListener; 
import java.awt.geom.RoundRectangle2D; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JCheckBox; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JLabel; 

public class TranslucentTest implements MouseMotionListener { 

  private JFrame myFrame;
  private Point lastPoint;

  public TranslucentTest() {
    myFrame = new JFrame();
    myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    myFrame.setLayout(new FlowLayout());
    myFrame.setUndecorated(true);

    for(int i = 0; i < 10; i++) {
      myFrame.add(new JLabel("Label" + i));
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++) {
      myFrame.add(new JButton("Button" + i));
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++) {
      myFrame.add(new JCheckBox("CheckBox" + i));
    }

    myFrame.addMouseMotionListener(this);
    Shape myShapeOfWindow = new RoundRectangle2D.Float(0, 0, 400, 300, 10, 10);

    AWTUtilities.setWindowOpacity(myFrame, (60f/100f));
    AWTUtilities.setWindowShape(myFrame, myShapeOfWindow);

    myFrame.setVisible(true);
    myFrame.setSize(400, 300);

  }

  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    int nXDiff = e.getPoint().x - lastPoint.x;
    int nYDiff = e.getPoint().y - lastPoint.y;
    nXDiff += myFrame.getLocation().x;
    nYDiff += myFrame.getLocation().y;
    myFrame.setLocation(nXDiff, nYDiff);
  }

  public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    lastPoint = e.getPoint();
  }

  public static void main(String[] args) {
    new TranslucentTest();
  }

}

Örnek ekran: