Merhabalar,

Bu yazımda sonraki yazılarda kullanılmak üzere bir projenin başlangıcını yapacağım. Proje ana hatlarıyla Spring Boot ve AngularJS projesi olacak. Sunucu tarafında Java 1.8 ve Spring Boot 1.3.5, istemci tarafında ise AngularJS 1.5.6 kullanılacak.

Öncelikle sunucu tarafından başlayalım. Spring Boot nedir? Spring Boot, sizi Spring teknolojileriyle, çabuk bir şekilde, geliştirmenize ortam hazırlayan bir ara teknoloji ürünüdür. Spring’in bütün teknolojileriyle anında geliştirmeye başlayabilirsiniz. Normalin aksine minimum konfigürasyon gerektirir. Ancak bu hiç bir konfigürasyon yapmayacağınız anlamına gelmez. Default bütün değerler olduğu gibi gelmekle birlikte, sizin değiştirmek istediğiniz değerlerde düzeltme yapmanız gerekecektir.

Projeye başlarken favori editörünüz ya da IDE’nizde bir maven projesi oluşturun. Oluşturduğunuz projenin pom.xmldosyasına aşağıdaki satırları yazın.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.mndeveci.spring</groupId>
  <artifactId>boot-rest-example</artifactId>
  <version>1.0</version>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.3.5.RELEASE</version>
  </parent>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Burada yazanlarla ilgili olarak;

Aşağıdaki satırlar projenizin, bir başka projeden türediğini belirtir. Spring Boot’un başlangıç üst projesini kullanmaktayız. Bu da hali hazırda spring-core kütüphanesini bağımlılık olarak eklemekte ve ek olarak bir kaç adet build plugin’i eklemektedir. Detaylı olarak incelemek isterseniz, ~/.m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-starter-parent/1.3.5.RELEASE/spring-boot-starter-parent-1.3.5.RELEASE.pom dosyasına göz atabilirsiniz.

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>1.3.5.RELEASE</version>
</parent>

Uygulamamız bir web uygulaması olacağı için spring-boot-starter-web bağımlılığını da ekliyoruz. Son olarak da maven süreçlerinde ihtiyacı olanları karşılamak üzere spring-boot-maven-plugin ekliyoruz.

Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra pom.xml dosyanızda herhangi bir hata ile karşılaşmazsanız problem yok demektir.

Bir sonraki adımda, geliştirdiğimiz uygulamayı test edebilmek için, boş bir adet Controller sınıfı yazacağız.

Uygulamanızın ana paketi altında, controller adında bir paket oluşturup, aşağıdaki kodu yazıyoruz.

package com.mndeveci.spring.boot.rest.controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class WelcomeController {

  @RequestMapping("/hello")
  public String hello() {
    return "Hello...";
  }

}

Görüleceği üzere tek bir metot ve ondan dönen “Hello…” dizisi mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken birinci nokta @RestController. Bu annotation ilgili sınıftaki bütün metotlara @ResponseBody annotation’ı eklemekle aynı işi yapmaktadır. Yani bu sınıfın bütün metotları birer REST servisi son noktası olarak işlev görmektedir.

Bunun yanında @RequestMapping annotation’ı bu metotun hangi sunucu yolundan sunulacağını belirtir. Bizim buradaki örneğimizde adres çubuğuna sunucu adresinden sonra /hello yazdıktan sonra bu metotun çalışacağını gösterir.

Tüm bunların ardından uygulamayı test edebilmek için, aşağıdaki App.java sınıfını yazıyoruz.

package com.mndeveci.spring.boot.rest;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class App {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }

}

Buradaki annotation ise, bu sınıfın bir Spring Boot Uygulaması olduğunu belirtiyor ve main metotu içerisinde ise Spring Boot uygulamasını çalıştırıyor. Şimdi bu sınıfı çalıştıralım ve http://localhost:8080/hello adresine gidelim.

Örnek Ekran Görüntüsü

Gördüğünüz gibi, hello metotumuz çalıştı ve metot içerisinden dönen dizi değeri yazdırıldı.

Şimdi elimizde basit bir REST servis veren uygulama hazır. Şimdi buna veritabanı ekleyelim.

Geliştirmede kolaylık olması açısından, H2 in memory veritabanı kullanacağız. Bunun için aşağıdaki bağımlılığı pom.xml dosyasına ekleyelim. Veritabanına ek olarak JPA katmanı için, yine Spring Boot kütüphanesinden spring-boot-starter-data-jpa bağımlılığını ekleyeceğiz.

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.h2database</groupId>
  <artifactId>h2</artifactId>
</dependency>

Veritabanında saklamak üzere örnek bir Entity nesnesi oluşturalım. Bu nesne şehir bilgilerini tutsun ve içerisinde şehir kodu ve adı bilgileri bulunsun. Sınıfımızı da model adında bir pakete yerleştirelim.

package com.mndeveci.spring.boot.rest.model;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class City {

  @Id
  private Integer cityCode;

  private String name;

  // ...
  // getters / setters / equals / hashcode / toString
}

Şimdi bu Entity nesnemizi veritabanıyla konuşturacak Repository sınıfını yazalım.

package com.mndeveci.spring.boot.rest.repository;

import com.mndeveci.spring.boot.rest.model.City;
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;

public interface CityRepository extends CrudRepository<City, String> {
}

Dikkat ettiyseniz sadece bir Interface yazıp, onu da CrudRepository Interface’inden türettim. Bu da Spring Data JPA projesinin bir yeniliği. Siz bir Interface yazıp bu Interface’i burada olduğu gibi CrudRepository Interface’inden türettikten sonra, bazı belli başlı veritabanı işlemleri için hazır metotlarınız oluyor. Eğer CrudRepository kaynak kodu içerisine giderseniz, listeleme (findAll), tek kayıt getirme (findOne), kaydetme ve güncelleme (save), silme (delete) metotlarının tanımlı olduğunu göreceksiniz. Uygulamayı başlattığınızda bu interface’ler üzerinden bu sınıfların “implement” edilmiş halleri uygulama classpath’i üzerinde yer alacaktır. Spring Data JPA, bunların yanı sıra, kendine ait basit bir sorgulama notasyonu da sunmakta. Örneğin;

List<City> findByName(String name);

metotu yazdığınızda, bu metot veritabanında aşağıdaki sorguyu çalıştırıp size City listesi olarak geri döndürecektir.

SELECT * FROM CITY WHERE NAME = :name;

Bu ve bütün kullanımları için bu linki inceleyebilirsiniz.

Şimdi örnek olması açısından elimizdeki City nesnesini listeleyen bir ‘enpoint’ yazalım. WelcomeController sınıfını açıp CityRepository sınıfını ‘Autowire’ ile bağlayıp, bu sınıftaki listeleme metotunu kullanalım.

// ...
  @Autowired
  CityRepository cityRepository;

  @RequestMapping("/cities")
  public Iterable<City> getCities() {
    return cityRepository.findAll();
  }
// ...

Şimdi bütün değişiklikleri kaydedip App sınıfımzı çalıştırıp, taraycımızda http://localhost:8080/cities adresine gidelim. Sayfada sadece [] sonucunu göreceğiz. Veritabanına gidip sorgumuzu attık ancak veritabanında hiç Şehir bilgisi olmadığı için boş dizin olarak cevap döndü. Önceden de belirttiğim üzere kullandığımız veritabanı H2 In Memory veritabanı. Bu da uygulama çalıştığında yeni boş bir veritabanı oluşturup sonra tabloları oluşturacaktır. Uygulama çalışırken yapılacak değişiklikler bellek de olup biteceği için, uygulamayı kapattığınız anda yaptığınız tüm değişiklikler uçacaktır.

Şimdi başlangıçta test verisi oluşturmak üzere kod parçacığını oluşturalım. App.java sınıfımız içerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz.

  @Bean
  public CommandLineRunner demo(final CityRepository cityRepository) {
    return s -> {

      List<City> cities = new ArrayList<>();
      
      City cityInfo = new City();
      cityInfo.setCityCode(34);
      cityInfo.setName("Istanbul");
      cities.add(cityInfo);

      cityInfo = new City();
      cityInfo.setCityCode(6);
      cityInfo.setName("Ankara");
      cities.add(cityInfo);

      cityInfo = new City();
      cityInfo.setCityCode(35);
      cityInfo.setName("Izmir");
      cities.add(cityInfo);

      cityRepository.save(cities);
    };
  }

CommandLineRunner sınıfı, Spring Boot ile, uygulama başladıktan sonra komut satırından çalıştırabileceğiniz kod parçacıkları yazmanıza olanak sağlıyor. Bu tanımladığımız ‘Bean’ sınıfına, CityRepository sınıfnı parametre olarak veriyoruz. Bu da aynı sınıfı @Autowired ile bağlamakla aynı. Daha sonra da örnek olması için 3 adet şehir nesnesi oluşturup kaydediyoruz.

Şimdi tekrar uygulamayı çalıştırıp http://localhost:8080/cities adresine gidersek aşağıdaki çıktıyı göreceğiz;

[{"cityCode":6,"name":"Ankara"},{"cityCode":34,"name":"Istanbul"},{"cityCode":35,"name":"Izmir"}]

Test verisi, artık biz uygulamayı her çalıştırdığımızda veritabanı içerisinde hazır olacaktır.

Şimdiye kadar bir Spring Boot projesi oluşturup, o projeye ‘web’ ve ‘jpa’ özelliklerini ekleyip, test için H2 veritabanı kullanıp bir REST Web Servisi oluşturduk. Bundan sonraki yazılarda, bu projeye ön yüz ekleyip, o önyüz üzerinden veri listeleme ve değiştirme işlemleri gerçekleştireceğiz.

Proje kaynak kodlarını https://github.com/mndeveci/spring-boot-angularjs-project-1 adresinden klonlayabilirsiniz.

Kaynakça