Spring + Hibernate projesinde, database ile alakalı olmayan metodları, @Repository ile annotate ettiğiniz sınıflara koymayın. Gereksiz yere jdbc connection’ı alıp geri verecektir. Onun yerine @Service ile annotate ettiğiniz katmanda implemente edin.

Tam tersi olarak, @Service sınıflarında, jdbc ile ilgili metotları tutmayın. Onları tek bir metot içinde @Repository sınıfında hatta mümkünse @Transactional olan bir sınıf/metot içerisinde gerçekleştirin. Bu işlemlerin hem aynı Transaction içinde olmasını hem de tek bir jdbc bağlantısı üzerinden tamamlanmasını sağlayacaktır