İşletim sisteminde varsayılan olarak atanmış program ile dosya açmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Mac OS için;

open filename.pdf 

Microsoft Windows için;

start filename.pdf 

Linux dağıtımları için;

xdg-open filename.pdf